Z  wizytą w sądzie

            9 grudnia klasa III gimnazjum wraz z nauczycielem WOS-u, miała okazję odbyć zajęcia z wiedzy o społeczeństwie w Sądzie Rejonowym w Częstochowie. Uczniowie wzięli udział w kilku procesach sądowych, a w przerwach między rozprawami mogli zadawać pytania prowadzącemu  je sędziemu. Pan sędzia  okazał się osobą bardzo otwartą, komunikatywną, potrafiącą znaleźć właściwe relacje z młodzieżą, dzięki czemu uczniowie szybko przełamali stres i zadawali wiele pytań dotyczących pracy sądu. Pobyt na rozprawach karnych miał też głęboki wymiar wychowawczy, gdyż młodzież mogła na własne oczy przekonać się, jakie konsekwencje grożą za nieprzestrzeganie prawa  oraz  że wyroki bywają naprawdę bardzo surowe.

                    Po wyjściu z sali rozpraw, dzięki uprzejmości Pani Marzanny Łuszczyńskiej, która jest pracownikiem sądu  i  członkiem  naszej  Rady Rodziców, mieliśmy jeszcze okazję zwiedzić  część budynku sądu, w którym mieści się Sąd Okręgowy w Częstochowie oraz zinformatyzowane biuro dla interesantów.

                   Lekcja odbywająca  się poza terenem szkoły, dotykająca w sposób praktyczny materii przedmiotu,  nie była pierwszą i ostatnią tego w naszej szkole. Wpisuje się ona w harmonogram zajęć edukacyjnych w nowych programach nauczania, które zgodnie z koncepcją pracy Zespołu organizowane są  poza szkołą w miejscach, które znacznie lepiej pozwolą uczniom zrozumieć istotę omawianych na zajęciach zagadnień edukacyjnych.

Paweł Bekus

GALERIA