Z CYKLU „TEATRZYK ZIELONA GĘŚ”…

            Na lekcji języka polskiego szóstoklasiści tradycyjnie już zmierzyli się z tekstem „Biurokrata na wakacjach” Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego zamieszczonego w cyklu miniatur dramatycznych „Teatrzyk Zielona Gęś”. Prezentowana scenka rodzajowa umożliwiła uczniom nie tylko zademonstrowanie swoich aktorskich umiejętności, ale także oswojenie terminu absurd, a przede wszystkim, co równie ważne, na zrozumienie tego, na czym polega prawdziwa biurokracja i z jakiego typu zachowaniami, zwłaszcza urzędniczymi, się ona wiąże. Poeta ośmiesza bowiem bezduszność biurokratów. Okazuje się, co znakomicie zaprezentowali uczniowie, że są oni tak przejęci swoją pracą, że nie mogą wyzbyć się pewnych zawodowych przyzwyczajeń, a kiedy trzeba podejmować szybkie i rzeczowe działania jawią się jako bezużyteczni.


Sylwia Herman

GALERIA