UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ

            O tym, że droga do celu często jest wyboista, ale mimo to warto nią kroczyć, aby sięgnąć po swe marzenia,  przekonywali podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego tegoroczni absolwenci szkoły podstawowej. Podsumowując swe kilkuletnie dokonania, szóstoklasiści, w ramach programu artystycznego,  przedstawili prezentację multimedialną o swojej klasie, a także humorystyczne scenki, w których wcielili się w role nauczycieli wybranych przedmiotów i uczniów, demonstrując ich wzajemne zależności, również za pomocą wybranych utworów muzycznych. Nie zabrakło również nieco uwspółcześnionej inscenizacji fragmentu „Zemsty” Aleksandra Fredry, obrazującego nie zawsze łatwe relacje uczniowskie i trudną drogę budowania koleżeńskich więzi. W części kończącej program artystyczny, w takt piosenki Stanisława Soyki „Tolerancja”, szóstoklasiści podziękowali swoim nauczycielom.  Program artystyczny zamknął Mateusz Dykta, wykonując utwór Boba Dylana „Blowing in the wind”. Do pożegnania tegorocznych absolwentów włączyli się ich następcy. Uczniowie klasy piątej obdarowali swoich starszych kolegów pamiątkowymi prezentami.

 Uroczystość zakończenia roku szkolnego sprzyja podsumowaniom i podziękowaniom, toteż dyrektor ZS-P  – Paweł Bekus – skierował słowa wdzięczności do tych, którzy zawsze chętnie wspierali placówkę.  Finalna część uroczystości sprowadziła się do wręczenia świadectw oraz nagród książkowych absolwentom, a także uczniom promowanym do następnej klasy z wyróżnieniem. Ponadto nagrody rzeczowe oraz medale trafiły do rąk tych uczniów, którzy mogli się poszczycić w tym roku szkolnym wysokimi wynikami osiąganymi w różnych dyscyplinach sportowych.

Sylwia Herman