Wycieczka klasy szóstej do rezerwatu „Sokole Góry”

Dnia 9.09.2016 klasa szósta pod opieką nauczycieli udali się na zajęcia przyrodnicze do leśnego rezerwatu Sokole Góry położonego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na południe od Olsztyna. Mieliśmy okazję zobaczyć charakterystyczne cechy i zjawiska przyrodnicze, jakie możemy zaobserwować w Sokolich Górach, takie jak: skały wapienne, jaskinie, buczyny a także występujące tam gatunki zwierząt i roślin.
Sokole góry to największy rezerwat przyrody i zarazem największy kompleks lasu naturalnego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej obejmujący 9 kopulastych wzniesień i skalistych masywów, które tworzą rodzaj gniazda górskiego, wzniesionego przeciętnie z ok. 100 m nad okoliczny teren (ok. 400 m n.p.m.). Mimo trzydziestostopniowego upału udało nam się wspiąć na szczyt Brodło ( nazywany Biakło) w Lipówkach skąd mogliśmy zerknąć na ruiny zamku w Olsztynie. Naszą uwagę przyciągały: skała pielgrzym- należy do nielicznych w tym rezerwacie indywidualnych form skałkowych, buczyna kwaśna niżowa – Sokole Góry w większości pokrywają buczyny, czyli lasy bukowe z domieszką graba i jaworu, Schronisko w Amfiteatrze – typowy przykład schroniska skalnego, czyli kolejnej formy krasowej, być może pozostałości większego układu tworzącego niegdyś jaskinię, Studnia w Amfiteatrze – jedna z typowych ale bardzo ciekawych form krasu charakteryzuje się pionowym układem i poziomym przekrojem kolistym, jaskinia Olsztyńska oraz Koralowa. Oprócz obserwacji przyrodniczych w czasie zajęć poruszane zostały również tematy związane z ochroną i zagrożeniami przyrody oraz bioróżnorodnością. Dzięki współpracy z Ruchem Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia” mieliśmy możliwość poszerzenia naszej wiedzy przyrodniczej od strony praktycznej.

GALERIA

Agnieszka Kotarska