Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Gdy 16 września br. zabrzmiał dzwonek na 3 lekcję, zgodnie z regulaminem Szkolnego Samorządu Uczniowskiego odbyły się w naszym Zespole wybory do władz Szkolnego Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna Samorządu.
Komisja wyborcza w składzie:
–  Dawid Kosmala – Przewodniczący komisji
–  Natalia Błaszczyk – Z–ca Przewodniczącego komisji
–  Natalia Pyrkosz – Sekretarz komisji
–  Mateusz Kocik – członek komisji
–  Aleksandra Nocoń – członek komisji
przeprowadziła wybory.

Wszyscy uczniowie klas II-VI szkoły podstawowej i gimnazjum wchodzili grupami na świetlicę, aby wybrać Samorząd Uczniowski oraz opiekuna samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017.
Głosowanie było tajne. Każdy uczeń mógł oddać jeden głos na kandydata poprzez zakreślenie krzyżyka przy nazwisku kandydata.

Przewodniczącą Szkolnego Samorządu Uczniowskiego została Wiktora Nocoń z klasy IIG, zastępcą przewodniczącej została Wiktoria Święcicka z klasy IIIG, natomiast funkcję sekretarza SU pełnić Jakub Zaremba z IIG.

Po ogłoszeniu wyników kandydaci otrzymali gromkie brawa oraz gratulacje z rąk Pana Hermana oraz brawa i uściski od koleżanek i kolegów.
Na opiekuna Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017 został wybrany Pan Dariusz Herman. GALERIA

Jakub Zaremba