„Zielona Pracownia 2016”

Przedmiotem konkursu było utworzenie ekopracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii znalazł się wśród 28 szkół z województwa śląskiego, które zostały finalistami drugiej edycji konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pn. „Zielona Pracownia 2016”.

Na konkurs wpłynęło 100 wniosków, a 28 z nich uzyskało dofinansowanie w formie dotacji do kwoty łącznie 782 686,84 zł.

Referat oświaty, sportu i funduszy zewnętrznych
UG Konopiska

/artykuł pochodzi ze strony www.konopiska.pl /