Jubileusz 100-lecia szkoły w Aleksandrii

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii ma zaszczyt zaprosić na obchody 100-lecia szkoły w Aleksandrii, które odbędą się 24 września br.

Program uroczystości:

  • 14.00 Msza św. w kościele pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego.
  • 15.00 Uroczysty przemarsz na plac ZS-P w Aleksandrii.
  • 15.15 Oficjalne rozpoczęcie i przywitanie gości.
  • 15.40 Rys historyczny szkoły.
  • 16.00 Wręczenie okolicznościowych medali za zasługi dla oświaty i kultury w Aleksandrii.
  • 16.30 Wystąpienie zaproszonych gości.
  • 17.00 Program artystyczny w wykonaniu uczniów ZS-P w Aleksandrii.
  • 17.30 Koncert jubileuszowy w wykonaniu uczniów, absolwentów i zaproszonych artystów.
  • 18.00 Zwiedzanie szkoły i wystawy fotograficznej „Byli, jesteśmy, będą”.
  • 18.30 Spotkanie pokoleń i poczęstunek.

mgr Paweł BEKUS