III miejsce Wiktorii Nocoń w powiatowym Konkursie Recytatorskim

          19 października 2017 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji Agnieszki Osieckiej pod Honorowym Patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

            Konkurs adresowano do uczniów gimnazjów miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, a jego celem było kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego oraz popularyzacja twórczości Agnieszki Osieckiej.

           Wiktoria Nocoń z klasy III gimnazjum w ZS-P w Aleksandrii zaprezentowała utwór pt. „Jeżeli jest” i zajęła III miejsce.

GALERIA ZDJĘĆ

Ewa Chudzik