Kółko czytelnicze na częstochowskich cmentarzach

           W ramach comiesięcznych spotkań kółka czytelniczego w sobotę 04 listopada 2017 r. piętnaścioro uczniów klas V-VII SP i II-III gimnazjum wyjechało na cmentarze częstochowskie. Celem tych nietypowych zajęć było wyszukiwanie i czytanie najpiękniejszych epitafiów, podziwianie architektury nagrobkowej oraz uczczenie pamięci zmarłych.  W drodze do Częstochowy  uczestnicy wyjazdu wysłuchali krótkiej informacji na temat miejsc pochówku częstochowian i niektórych mogił na nich się znajdujących.

        Pierwszym cmentarzem, który odwiedziliśmy, była nekropolia przy ul. św. Rocha. Zatrzymaliśmy się tam przy pomniku z nazwiskami osób związanych z konspiracją, a poległych w czasie okupacji lub w okresie PRL-u, symbolicznym grobie braci Jerzego, Rajmunda i Włodzimierza Sosnowskich, poległych w czasie II wojny światowej oraz przy grobie częstochowskiej poetki  Haliny Poświatowskiej i jej męża Adolfa.

      Korzystając z okazji , że w listopadzie czynna jest XVII-wieczna krypta, odwiedziliśmy znajdujące się w podziemiach jasnogórskiej  Kaplicy Matki Bożej miejsce pochówku zmarłych przed wiekami paulinów.

          Następnie udaliśmy się na Cmentarz Kule. Tam zatrzymaliśmy się m.in.  przy symbolicznych grobach Księdza Jerzego Popiełuszki oraz pomordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

          Niezwykle ciekawy dla wszystkich uczestników sobotniego wyjazdu okazał się położony przy ul. Złotej Cmentarz Żydowski. Jedna z największych tego typu nekropolii w Polsce zachwyciła zwiedzających, mimo że wiele macew jest zniszczonych, przewróconych i rozbitych. Ustronne miejsce, liczne drzewa i oplatające nagrobki bluszcze tworzą niepowtarzalny klimat tego miejsca.

     We wszystkich miejscach spoczynku zmarłych członkowie koła czytelniczego zachowywali się stosownie i z należytym szacunkiem; na kilku mogiłach i pamiątkowych płytach zapalili znicze. Zgromadzili także bogaty materiał w postaci fotografii ilustrujących epitafia i ciekawe nagrobki. Na koniec wszyscy zgodnie stwierdzili, że cmentarze, płyty nagrobne i pamiątkowe tablice są nie tylko cennym źródłem historycznym, ale można na nich także podziwiać walory artystyczne dawnych nagrobków i zamieszczonych na nich inskrypcji.

GALERIA ZDJĘĆ

Ewa Chudzik