Język angielski z Avatarami w kl. VI i VII

Uczniowie klas VI i VII na zajęciach języka angielskiego tworzyli Avatary, które wypowiadają teksty przez nich napisane. Zadanie polegało na stworzeniu postaci, dopasowaniu stroju, fryzury i akcesoriów oraz dostosowaniu tła. Wykonując to zadanie ćwiczyliśmy czytanie i wykonywanie instrukcji w języku angielskim oraz tworzenie wypowiedzi pisemnej.

Aby posłuchać wypowiedzi Avatara, należy kliknąć w obrazek zamieszczony na padlecie.

 

https://padlet.com/joasia_lewandowska/v6smxrlwkqb1  kl. VI

 

https://padlet.com/joasia_lewandowska/rw5myl1lr4hb        kl. VII

Joanna Lewandowska