PREZENTACJA PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

         W poniedziałek 19 lutego 2018 r. uczennice kl. II i III gimnazjum Aleksandra Nocoń, Agnieszka Berska, Wiktoria Nocoń, Emilia Skwara i Maria Sobala zaprosiły dyrektora, nauczycieli i uczniów ZS-P  na prezentację podsumowującą ich pracę nad gimnazjalnym projektem edukacyjnym, którego realizacja jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

            Uczennice pracowały nad wybranymi zagadnieniami z zakresu przedmiotów humanistycznych, obejmującymi  historyczne i kulturowe dziedzictwo regionu oraz analizę i interpretację tekstów kultury, zawierających  ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne.

            Tematem projektu były „Najpiękniejsze poetyckie epitafia i architektura na częstochowskich cmentarzach”, ale prezentacja multimedialna nawiązywała w swej treści także do patrona szkoły – autora wielu epitafiów oraz kilku cmentarzy w Europie i Azji, na których znajdują się groby naszych rodaków. Większość pracy dotyczyła jednak trzech częstochowskich cmentarzy:  św. Rocha, Kule i żydowskiego oraz jasnogórskich krypt.

         Uczennice spędziły sporo czasu nad przygotowaniem prezentacji i gazetki, samodzielnie wykonały zdjęcia inskrypcji i nagrobków na częstochowskich nekropoliach oraz  wyselekcjonowały informacje z Internetu i przewodników.

        Zaprezentowany przez gimnazjalistki  materiał  został przyjęty bardzo dobrze przez młodzież, dyrekcję i nauczycieli, o czym świadczyły końcowe brawa i absolutna cisza podczas prezentacji.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Ewa Chudzik