ZAJĘCIA WARSZTATOWE DLA RODZICÓW W RAMACH PROJEKTU „BEZPIECZNA+”

         Jednym z założeń realizowanego w szkole rządowego projektu „BEZPIECZNA+” jest rozwijanie umiejętności psychospołecznych uczniów oraz zwiększanie otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem.   Działanie to zostało przeprowadzone poprzez organizację zajęć warsztatowych „ Nowoczesne technologie komunikacyjne”, które adresowane były do rodziców uczniów  oraz pozostałych mieszkańców Aleksandrii. Podczas warsztatów ich uczestnicy nabyli, powtórzyli i utrwalili umiejętności w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów internetowych, zakładania i obsługi poczty internetowej, a także bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych.  Poprzedzone krótkim, teoretycznym wprowadzeniem zajęcia  prowadzone były przez uczniów klasy III gimnazjum, których pracą kierował  nauczyciel informatyki.

GALERIA ZDJĘĆ

                                                                                                                                                            Karina Bekus