„BEZPIECZNA +” – WARSZTATY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

         Realizując  założenia rządowego projektu BEZPIECZNA+ w dniach  23 maja  oraz 25 maja br.  w ZS-P  w Aleksandrii przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów i nauczycieli obejmujące swoją tematyką szeroko rozumiane funkcjonowanie społeczne. Przygotowane  i zrealizowane przez edukatorów współpracującego ze szkołą stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej (PIMIS) zajęcia dla dzieci  przeprowadzone zostały dla trzech grup wiekowych: klasy I – III , klasy IV –VI szkoły podstawowej oraz dla klasa VII szkoły podstawowej i uczniowie  gimnazjum. Ich głównym założeniem  było przybliżenie tematyki w zakresie praw dziecka, zwłaszcza w kontekście uświadomienia  celowości znajomości  i rozumienia tych  praw, uwrażliwienie społeczne poprzez poznanie idei pracy wolontarystycznej, a także budowanie więzi społecznych i zachęcanie do  zwiększonej  aktywności , a tym samym partycypacji  społecznej. Nauczyciele, podczas warsztatów adresowanych do nich, rozszerzyli swoją wiedzę i umiejętności  w zakresie komunikacji interpersonalnej i mediacji, poznali rodzaje i fazy konfliktów oraz poszczególne etapy i metody  ich rozwiązywania. Umiejętności nabyte w ramach tych zajęć miały na celu nie tylko usprawnienie komunikacji na linii nauczyciel- rodzic, nauczyciel- uczeń oraz ułatwienie budowania właściwych relacji pomiędzy tymi członkami społeczności szkolnej, ale także, dzięki otrzymanym  podczas szkolenia materiałom, przekazanie tych umiejętności uczniom w ramach godzin wychowawczych.

GALERIA ZDJĘĆ

Karina Bekus