Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018

            22 czerwca uczniowie ZS-P w Aleksandrii uroczyście zakończyli rok szkolny 2017/2018. Zakończenie roku szkolnego sprzyja posumowaniom dokonań uczniów i podziękowaniom kierowanym do tych, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy naszej placówki. W związku z tym, w części oficjalnej uroczystości, po przywitaniu przybyłych gości, Dyrektor ZS-P Paweł Bekus pogratulował absolwentom gimnazjum osiągnięcia wysokich wyników z egzaminów gimnazjalnych, a uczniom i nauczycielom podziękował za świetne wyniki w nauce. Słowa podziękowań p. Paweł Bekus skierował do darczyńców oraz tych, którzy od lat wspierają swymi działaniami naszą szkołę.

            Niezwykłych wzruszeń dostarczyło pożegnanie odchodzącej na zasłużoną emeryturę dotychczasowej sekretarki naszej szkoły – pani Jolanty Misiak, której p. dyrektor w ciepłych słowach podziękował za fachową i rzetelną współpracę.

          Z naszą szkołą rozstają się również nauczyciele: p. Roman Ociepa i p. Grzegorz Bukowski, którym p. Paweł Bekus podziękował za owocną współpracę.

           „W przeszłość przenoszą nas wspomnienia a w przyszłość marzenia” – te słowa Herberta Georga Wellsa przyświecały tegorocznej uroczystości zakończenia roku szkolnego w naszej szkole. Absolwenci gimnazjum przedstawili autorski program artystyczny, podziękowali rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za wsparcie w procesie edukacji, wychowania i opieki, podkreślając, iż mają świadomość, że są dopiero na początku długiej drogi edukacji.

             Program artystyczny został wzbogacony o prezentację multimedialną przybliżającą sylwetki poszczególnych uczniów klasy III gimnazjum. Absolwentów, krótką prezentacją i dobrym słowem pożegnali także ich następcy, którzy tradycyjnie obdarowali swych starszych kolegów prezentami.

               Po zakończeniu części artystycznej nastąpiło wręczenie świadectw oraz nagród książkowych dla absolwentów placówki, a także uczniów promowanych do następnej klasy z wyróżnieniem.

            Nie zabrakło nagród rzeczowych, które otrzymali uczniowie osiągający wysokie wyniki w różnych dyscyplinach sportowych. Jak co roku, największe emocje wzbudził moment wręczenia nagrody dla najlepszego ucznia.

           Komputer ufundowany przez Zakłady Mięsne „Aleksandria” z rąk dyrektorki zakładów – pani Joanny Pietrzak – otrzymał Krystian Drobina – za liczne osiągnięcia sportowe na szczeblu powiatowym, celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz pracę na rzecz szkoły.

       Podczas uroczystości podkreślono też dokonania uczniów – klasy III gimnazjum Zuzanny Sarnowskiej – wielokrotnej laureatki konkursów matematycznych i Wiktorii Mańki – finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego. Odebrały one specjalne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Konopiska.

GALERIA ZDJĘĆ

Dariusz Herman