Zebranie z rodzicami

Zapraszamy rodziców na  konsultacje z nauczycielami w ramach dnia otwartego,
które odbędą się 14 marca 2019r. o godz.17.oo.

*

Zebranie Rady Rodziców odbędzie się 14 marca 2019r. o godz. 17.40.