Konkurs plastyczny „Zimowy pejzaż”

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM im. Jana Kochanowskiego w ALEKSANDRII

Zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym

„Zimowy pejzaż”

CELE KONKURSU:

– dostrzeganie w krajobrazie zmian charakterystycznych dla zimy;

– wzbogacenie wiedzy na temat zimy;

– dostrzeganie piękna zimy;

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni dzieci;

– promowanie działalności plastycznej jako formy ekspresji dziecka;

– kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci;

-promowanie zainteresowań i talentów dzieci.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. Konkurs adresowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej techniką dowolną.
 3. Prace powinny być wykonane indywidualnie, przy niewielkim wsparciu nauczyciela lub rodzica.
 4. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę i dokładny adres placówki, nr telefonu, adres email, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego.
 5. Kryteria oceny: zgodność z regulaminem, pomysłowość i niepowtarzalność, wrażenie artystyczne, estetyka wykonania.
 6. Ilość prac z jednej placówki: maksymalnie 3 prace.
 7. Format pracy A4 lub A3.
 8. Termin nadsyłania prac: 17. 01. 2020r.
 9. Prace przechodzą na własność organizatora i nie podlegają zwrotowi.
 10. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i opiekunów, które będą wykorzystane tylko do ogłoszenia wyników konkursu.
 11. Oceny prac dokona komisja konkursowa złożona z nauczycieli przedszkola oraz artystów plastyków.
 12. Nauczyciele przygotowujący do konkursu otrzymają dyplomy (podziękowania) natomiast wszystkie dzieci biorące udział w konkursie dyplomy (za udział) w formie elektronicznej do pobrania ze strony internetowej przedszkola: https://zspaleksandria.pl/
 13. Laureaci konkursu (miejsca od 1-3) otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.
 14. Komisja konkursowa może przyznać do 5 wyróżnień w formie dyplomu.

15.Wszystkie nadesłane prace zostaną wyeksponowane w budynku przedszkola oraz w formie fotogalerii na stronie internetowej ZSP w Aleksandrii.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 29 stycznia 2020r. a wyniki konkursu będą opublikowane na stronie serwisu „Bliżej Przedszkola” www.blizejprzedszkola.pl/konkursy oraz na stronie internetowej przedszkola https://zspaleksandria.pl/
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

ul. Gościnna 130, 42-274 Konopiska

z  dopiskiem Konkurs „Zimowy pejzaż”

Organizatorzy:  Monika Fabiszewska, Aneta Pełka, Tatiana Nocoń

Kontakt:

e-mail: [email protected]

nr telefonu: 34-3283-028