Projekt edukacyjny- Na straży przyrody

Na początku grudnia Przedszkolaki z grupy starszej „Leśne duszki”  wzięły udział w programie edukacyjnym „Na straży przyrody”.  Celem akcji było propagowanie wśród dzieci w wieku przedszkolnym ogólnej wiedzy na temat ekologii, w tym w szczególności na temat ochrony zagrożonych gatunków zwierząt oraz roślin.

Przez kilka dni w czasie zajęć edukacyjnych Przedszkolaki poznawały zagrożone gatunki zwierząt Afryki i Polski, którym na skutek działań człowieka grozi wyginięcie. Uczyły się co należy zrobić aby  je chronić. Dowiedziały się również jak należy troszczyć się o środowisko naturalne. Wspólnie z wychowawcą wykonały karmnik dla ptaków i umocowały go na przedszkolnym placu obiecując, że regularnie będą uzupełniały pokarm. Zwieńczeniem i podsumowaniem zajęć przedszkolnych było wykonanie zbiorowej pracy plastycznej, która została wysłana na konkurs plastyczny „Jesteśmy strażnikami przyrody”.

Mamy nadzieję, że w trakcie programu udało nam się wpoić dzieciom ważne wartości w zakresie ochrony przyrody, którymi będą kierować się w codziennym życiu.

GALERIA ZDJĘĆ

Monika Fabiszewska