Siódmoklasiści interpretują „Zemstę”

W ramach Projektu „Otwórz się na kulturę” z Fundacji PZU, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Gminy Konopiska „TIIS”, odbył się wyjazd do Wrocławia. Celem tego wyjazdu edukacyjnego był spektakl „Zemsta” w Teatrze Komedia we Wrocławiu.  Przed spektaklem uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w ciekawej prezentacji „Nie bój się Zemsty”, przedstawiającej biografię Aleksandra Fredry oraz historię powstania najbardziej znanej sztuki tego autora.

W założenia projektu wpisały się też działania artystyczne prowadzone w ramach podsumowania pracy nad jednym z projektów artystycznych realizowanych w ramach szkolnej innowacji „Teatr bawi, uczy, wychowuje”. Kontynuacją działań kulturalnych była prezentacja artystyczna w wykonaniu siódmoklasistów. Uczniowie klasy siódmej, zainspirowani obejrzanym widowiskiem teatralnym, zaprezentowali swe umiejętności sceniczne; stanęli przed zadaniem wyreżyserowania i przedstawienia wybranych scen z omawianej na zajęciach i obejrzanej w teatrze lektury. Prezentacja miała miejsce podczas lekcji języka polskiego i obejmowała wybrane sceny z „Zemsty” Aleksandra Fredry.  W ramach inscenizacji na szkolnej scenie zaprezentowano: scenę 13 z aktu IV, scenę 1 z aktu III, scenę 5 z aktu IV i scenę 8 z aktu II. Uczniowie podzieleni na grupy, wyłonili spośród siebie osoby odpowiedzialne za kostiumy, napisanie scenariusza, dobór rekwizytów i przydział ról. Była to świetna forma mobilizacji do rozwijania przez uczniów kreatywności; inspiracja do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz do doskonalenia umiejętności wyrażania swoich odczuć i rozwijania własnych talentów.

 

GALERIA ZDJĘĆ

Sylwia Herman