Ponadnarodowa mobilność uczniów PO WER projekt realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Aleksandrii

Od 02 grudnia 2019 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Aleksandrii realizowany jest projekt „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów PO WER”, skierowany do uczniów klas VI-VIII. Jest on realizowany dzięki programowi Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a finansowany z funduszy europejskich. Wsparcie finansowe projektu wynosi 85,225 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych, m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Nasz projekt zatytułowany „As fit as a fiddle”, czyli „Zdrowy jak ryba” oscyluje wokół tematyki zdrowego stylu życia. Pochylamy się nad tą tematyką, mając świadomość, jak dużą rolę w codziennym funkcjonowaniu każdego z nas odgrywa ruch i dieta. I jak wiele jeszcze pracy trzeba włożyć, by pomóc młodym ludziom, wchodzącym w życie, pomóc zrozumieć, jakie są konsekwencje naszych codziennych wyborów. Jest to nasz kolejny projekt podejmujący tę tematykę. Wcześniej realizowaliśmy projekt wspierany przez English Teaching „Healthy English” oraz międzynarodowe projekty eTwinning „At a European table” (nagrodzony krajową i europejską Odznaką Jakości) oraz aktualny „Change of habits”.

Nasz półroczny projekt, realizowany z grupą 18 uczniów, który po trwającej w grudniu rekrutacji, wszedł w fazę przygotowań uczniów do tygodniowej mobilności w maju. 15 uczniów naszej szkoły będzie gościć w 32nd Peristeri School, znajdującej się w okolicy Aten. W ramach przygotowań uczniowie mają zajęcia rozwijające językowo, informatycznie, kulturowo, spotkania z psychologiem i dietetykiem. W ramach zajęć uczniowie dużo czasu spędzą, poznając zwroty niezbędne w podróży, na lotnisku, w komunikowaniu się z greckimi partnerami, z którymi na miejscu będą współpracować, spędzając w goszczącej nas szkole 6-8 godzin dziennie, wykonując zaplanowane w harmonogramie zadania. Wszystkie zadania tematycznie związane są ze zdrowym stylem życia, a wiele z nich realizowanych będzie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Znajdziemy też tam czas na zwiedzanie oraz zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, bo ruch jest integralną częścią zdrowego stylu życia, który poprzez ten projekt promujemy. Wierzymy, że wielotorowo podjęte działania, rozłożone w czasie dadzą pożądane i długofalowe efekty.

koordynator projektu Joanna Lewandowska