Ogłoszenie Rady Rodziców

SZANOWNI RODZICE

Rada Rodziców Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie zadeklarowanych wpłat na rzecz szkoły i przedszkola.

Wpłaty można dokonać na konto Rady Rodziców lub w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Konto Rady Rodziców

Nr konta: 89 8273 0006 2001 0000 1238 0001

W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz klasę dziecka.

  

Pozdrawiamy, dziękując za zrozumienie i okazane dotychczasowe wsparcie.

 

Zarząd Rady Rodziców