List Dyrektora Szkoły do Nauczycieli, Rodziców i Uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2019-2020

 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice,

Drodzy Uczniowie!

 

        Nadszedł czas zakończenia roku szkolnego 2019/2020, który przejdzie z pewnością do historii jako wyjątkowo trudny i wymagający dla oświaty.  Przez ostatnie trzy miesiące musieliśmy prowadzić nauczanie na odległość, a  nasze domy zmieniły się w małe przedszkola i szkoły. Był to czas wymagający od wszystkich wyjątkowej odpowiedzialności, w szczególności od rodziców, którzy zostali obarczeni dodatkowymi zadaniami edukacyjnymi, jednocześnie wykonując swoje obowiązki zawodowe i domowe. Pisząc te słowa mam nadzieję, że wszyscy Państwo cieszycie się zdrowiem oraz nikt nie stracił pracy z powodu Covid- 19.

         Pragnę  gorąco podziękować wszystkim Rodzicom za zaangażowanie i pomoc dzieciom   w organizacji nauki oraz stworzenie odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy na odległość. Przekazuję wyrazy wdzięczności za wszystkie dobre słowa, wyrozumiałość i udaną współpracę w realizacji misji edukacyjnej w okresie światowej pandemii.

           Szkoła od początku ogłoszenia w kraju lockdownu, podjęła działania mające na celu dostosowanie metod i form pracy do rzeczywistości epidemicznej. W procesie nauczania wdrożyliśmy platformy edukacyjne (w przedszkolu Classdojo, w szkole Classroom). Zadbaliśmy też o zasady bezpieczeństwa w sieci oraz sprzęt komputerowy dla uczniów, którzy nim nie dysponowali. Od początku kwietnia nauczyciele prowadzili systematycznie zajęcia on-line z wykorzystaniem aplikacji umożliwiających przesyłanie głosu i obrazu. Opracowane zostały zasady kształcenia  na odległość, które pomogły w sprawnej realizacji zajęć edukacyjnych, kontrolowaniu systematyczność nauki, oraz ocenianiu uczniów.

          Gorące podziękowania składam nauczycielom przedszkola i szkoły, którzy stanęli na wysokości zadania i bardzo szybko odnaleźli się w nowej rzeczywistości. Błyskawicznie doszkolili się w nowoczesnych metodach nauki zdalnej i zdobyli umiejętności, które pozwoliły im skutecznie przekazywać wiedzę na odległość. Uważam, że za ten ogromny wysiłek, jaki włożyliście, Szanowne Koleżanki i Koledzy, w przekazywanie wiedzy i umiejętności w tych warunkach, należą się Wam słowa szacunku i wdzięczności.

     Wyrazy uznania należą się również naszym uczniom i wychowankom przedszkola za mobilizację, odpowiedzialność i samodzielność, na jaką musieli się zdobyć podczas nauki  w domu. Doceniam, jak wiele wyrzeczeń i zdyscyplinowania wymagała od Was nauka poza szkołą, ile czasu musieliście spędzić przy monitorze komputera, czy tabletu oraz ile stresu mogła sprawiać edukacja zdalna, chociażby z powodów problemów technicznych ze sprzętem, czy Internetem. Mimo tych problemów, wielu z Was bardzo ciężko pracowała, czego efektem są bardzo dobre oceny końcowe oraz wypracowane materiały edukacyjne, które można podziwiać chociażby na stronie internetowej szkoły. Gratulacje kieruję do naszych absolwentów, którzy doskonale poradzili sobie z nauką i przygotowaniem do egzaminu. Ciężka praca zaowocowała między innymi  dużą liczbą świadectw z wyróżnieniem, mam nadzieję, że przyniesie ona też oczekiwane, dobre wyniki z egzaminów. Wam wszystkim, drodzy uczniowie, należy się teraz odpoczynek  i  zasłużone wakacje.

          Chciałbym też w kilku zdaniach przypomnieć działania, które podjęliśmy w tym roku szkolnym. W grudniu rozpoczęliśmy realizację projektu międzynarodowego wymiany młodzieży w ramach programu POWER, z funduszy unijnych FRSE. Niestety, ze względu na epidemię nasi uczniowie nie mogli odwiedzić swoich kolegów w Grecji, a realizacja projektu została wydłużona o kolejnych sześć miesięcy. W marcu tego roku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego  Fundacji PZU pt. ,,Otwórz się na  kulturę”, którego szkoła była beneficjentem, a wnioskodawcą Stowarzyszenie Miłośników Gminy Konopiska „TIIS”.W trakcie trwania projektu uczniowie szkoły mieli możliwość zobaczyć wielkie dzieła twórców literatury i muzyki światowej, odwiedzając wspaniałe obiekty kultury w naszym kraju. Jak co roku, Uczniowski Klub Sportowy „Alex” zorganizował obóz narciarki w trakcie ferii zimowych, a w październiku piętnastu uczniów wzięło udział w obozie językowym Euroweek w Międzygórzu. Tradycyjnie odbywały się wyjazdy na basen, liczne wycieczki, spotkania, pokazy edukacyjne, różnorodne zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne. Nasze przedszkole było organizatorem dwóch ogólnopolskich konkursów plastycznych, a szkoła cyklicznego Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek pod patronatem Starosty Częstochowskiego i Wójta Gminy Konopiska. Szkoła wzięła też aktywny udział  w obchodach 190-lecia istnienia wsi Aleksandria, w ramach których współorganizowała między innymi II Bieg Niepodległości w Aleksandrii.

          Dodatkowo chciałbym Państwa poinformować, że trwają obecnie intensywne prace budowlane związane z przebudową szkoły i w przyszłym roku szkolnym powinniśmy cieszyć się pracą w lepszych, bardziej komfortowych warunkach. Oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej planowane jest co prawda w październiku, ale myślę, że od września dzieci będą już mogły spożywać posiłki w nowej, powiększonej jadalni, przygotowywane w gruntownie zmodernizowanej kuchni.

          Na koniec pragnę jeszcze raz podziękować wszystkim nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za wysiłek wkładany w tworzenie przyjaznego klimatu pracy, pozytywnego wizerunku szkoły oraz dobrą współpracę w duchu wzajemnego szacunku i dialogu.

          Rodzicom i uczniom gratuluję sukcesu edukacyjnego. Bez Waszej ciężkiej pracy determinacji i poświęcenia nie udałoby się  skutecznie zrealizować podstawy programowej i osiągnąć tak dobrych wyników nauczania.

      Życzę Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom i Uczniom dużo zdrowia, radości i satysfakcji z osiągniętych wyników wychowania i nauczania. Niech ten czas wakacji będzie dla wszystkich spokojny i bezpieczny, wypełniony odpoczynkiem, ciekawymi przygodami, niezapomnianymi wrażeniami i słoneczną pogodą. Wierzę, że po wakacjach wszyscy wrócimy w mury szkoły i możliwa będzie realizacja nauki i wychowania  w warunkach, które pamiętamy sprzed pandemii.

Pozdrawiam serdecznie

dyr. ZS-P w Aleksandrii

Paweł Bekus