Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram wrześniowych zebrań z rodzicami w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Aleksandrii

 

14.09.2020r. (poniedziałek)

– godz. 16.00 – zebrania wychowawców z rodzicami klas I-III szkoły podstawowej

– godz. 16.00- 17.00 – konsultacje rodziców z wychowawcami przedszkola

 

15.09.2020r. ( wtorek)

–  godz. 17.00 – zebranie wychowawców  z rodzicami klas IV-VIII szkoły podstawowej

–  godz.  18.00 – zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Aleksandrii