Pasowanie na uczniów 

1 października 2020 roku odbyła się Uroczystość Pasowania Pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii.

Wydarzenie to wzbudziło niemało emocji zarówno wśród pierwszaków, nauczycieli, a także rodziców. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektora szkoły p. Pawła Bekusa, który powitał panią Iwonę Lisek z-cę Wójta Gminy Konopiska, jak również wszystkich zgromadzonych gości i skierował gorące słowa do pierwszoklasistów.

Podczas części artystycznej uczniowie kl. I z uśmiechem na twarzy zaprezentowali swoje zdolności wokalne i recytatorskie, otrzymując, od rodziców i zaproszonych gości, gromkie brawa. Istotnym momentem uroczystości było złożenie ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie przez Pana Dyrektora wielkim ołówkiem. Dzięki temu pierwszaki zostały włączone do grona uczniów ZS-P w Aleksandrii. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy uczeń otrzymał swój pierwszy dokument – legitymację szkolną i pamiątkowy dyplom. Nie zabrakło także słodkich upominków od rodziców.

Ta wspaniała uroczystość nie mogłaby się odbyć, gdyby nie życzliwości strażaków z OSP Aleksandria, którzy pozwolili na przeprowadzenie uroczystości w remizie strażackiej. Dziękujemy również rodzicom za ich pomoc i zaangażowanie. 

GALERIA ZDJĘĆ

Wychowawca Anna Ankowska
Tatiana Nocoń