„Święty Mikołaj z Polakami na Kresach” – podsumowanie akcji charytatywnej.

W październiku br., z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego oraz Szkolnego Koła Wolontariatu, nasza placówka przystąpiła do akcji „Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2020”. Partnerami w akcji byli: Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Częstochowie oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Przyświecał jej ważny cel – okazanie wsparcia i solidarności z naszymi rodakami na Kresach. Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich rodziców i nauczycieli udało się nam zebrać ponad 45 kilogramów słodyczy i książki o tematyce historyczno – patriotycznej. Ta efektowna paczka trafiła do koordynatora akcji – VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie.

W imieniu Samorządu Uczniowskiego pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wsparły tę szlachetną inicjatywę.

GALERIA ZDJĘĆ

 

                                                                      Wiktoria Herman – uczennica klasy 6a