ŚWIATOWY  DZIEŃ  MYCIA  RĄK

W dniach od 13-15 października w naszym przedszkolu obchodziliśmy Światowy Dzień Mycia Rąk. By  zwrócić  uwagę na problem brudnych rąk Organizacja Narodów Zjednoczonych zainicjowała w 2008 roku obchody Światowego Dnia Mycia Rąk, jako akcję edukacyjną. Głównym celem obchodów było uświadomienie przedszkolakom, że częste i dokładne mycie rąk ogranicza liczbę zachorowań, szczególnie w dobie pandemii  koronawirusa.

W obydwu grupach dzieci zostały dokładnie zapoznane z etapami prawidłowego mycia rąk oraz omówiono kiedy i  w jakich okolicznościach nie można zapomnieć o tej czynności. Zdobyte wiadomości  zastosowaliśmy w praktyce w toalecie szkolnej. W dalszej części święta dzieci wysłuchały utwór pt.,, Czyste i brudne ręce” na podstawie, którego dowiedziały się że na naszej skórze żyją drobnoustroje, które zostawiamy na wszystkich przedmiotach przez nas dotykanych. Zostawiają je także inne osoby. W ten sposób wciąż je przenosimy. Dotykając jedzenia, które jemy dostają się one do organizmu. Mycie rąk pozwala nam pozbyć się większości drobnoustrojów, dlatego jest tak ważne. Wszyscy bawiliśmy się  podczas zabawy ,,Prawa ,lewa rączka”, kodowaliśmy na macie edukacyjnej, rozwiązywaliśmy zagadki. Na zakończenie przedszkolaki wykonały pracę plastyczną.

    Święto to dostarczyło naszym wychowankom wielu wrażeń oraz pokazało, że nawyki częstego mycia rąk należy kształtować już od najmłodszych lat.

GALERIA ZDJĘĆ

                                                                                                                                                     Urszula Cierniak