„Maluchy bawią się słowem”

Miło nam poinformować, że w bieżącym roku szkolnym Przedszkole w Aleksandrii bierze udział w innowacji „Maluchy bawią się słowem”. Adresatem innowacji są dzieci w wieku przedszkolnym 3 i 4 latki. Innowacja wykorzystuje elementy metody czytania globalnego Glenna Domana.

Głównym celem innowacji jest:

– kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych,

– całościowe rozpoznawanie wyrazów,

– rozwijanie spostrzegawczości,

– rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem,

– wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,

– stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości intelektualnych,

– rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości,

– integracja.

Dzięki tej metodzie przedszkolaki nie tylko uczą się czytać ale również potrafią:

– dzielić wyrazy na sylaby i głoski,

– uczą się liczyć po polsku i angielsku,

– rozwijają zasób słownictwa,

– przełamują nieśmiałość,

– uczą się cierpliwości,

– uczą się współzawodnictwa,

– poznają swoje mocne i słabe strony,

– rozwijają się i nabywają informacji z różnych dziedzin,

– integrują się ze sobą,

– zaspokajają potrzebę aktywności,

– dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami.

Jesteśmy przekonani, że dzięki innowacji  nasi podopieczni będą doskonale przygotowani do tego aby w przyszłości z dumą przekroczyć próg szkoły. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przykładowych zajęć.

GALERIA ZDJĘĆ

Monika Fabiszewska