Wyniki konkurs plastyczno-multimedialnego: „Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas”

W październiku w naszej szkole został ogłoszony konkurs plastyczno-multimedialny organizowany przez Nieformalną Grupę Martens. Grupa ta uczestniczyła w projekcie pt. „Wiklinowa zatoka – bobry są wśród nas”.

Celami konkursu było uświadomienie uczniów o obecności bobrów w ich niedalekim sąsiedztwie, zaznajomienie ich z problemem zatrzymywania wody w środowisku, omówienie wpływu zasiedlenia się bobrów oraz przekształcania przez nie swojego otoczenia na ekosystem i stosunki wodne, zaszczepienie w młodzieży szacunku do przyrody i świadomości ekologicznej, zachęcanie do aktywności plastycznej jako formy ekspresji dziecka, rozwijanie kompetencji technologicznych. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (kl. I – III) i prezentacji multimedialnej (kl. IV- VII).

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy 21 prac plastycznych i 10 prezentacji multimedialnych. Komisja w składzie: Aleksandra Pacult, Anna Ankowska, Szymon Ankowski, postanowiła przyznać nagrody:

w kategorii praca plastyczna:

I miejsce Dawid Pauliński kl. I

II miejsce Maja Kuśmierska kl. II B

III miejsce Filip Chęciński kl. II A

w kategorii prezentacja multimedialna:

I miejsce Igor Leśniczek kl. IV

II miejsce Klaudia Binek kl. VI A

III miejsce Nadia Kotarska kl. IV

Zapraszamy do obejrzenia prac uczniów – prezentacja.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Gratulujemy zwycięzcom. Dla wszystkich uczestników konkursu czekają nagrody i upominki, które zostaną wręczone po powrocie do szkoły. Fundatorem nagród jest firma Cemex.

Tatiana Nocoń