PROJEKT ETWINNING „ACTS OF KINDNESS/PEACEJAM”

Ośmioro partnerów z Portugalii, Słowacji, Polski, Turcji, Ukrainy i Danii zaczęło właśnie współpracę nad kolejnym całorocznym międzynarodowym projektem eTwinning „Acts of kindness/peacejam”. Celem projektu jest promowanie współpracy opartej na życzliwości w celu rozwiązywania konfliktów, przeciwdziałaniu przemocy, promowaniu zachowań, które świadczą o wysokiej kulturze osobistej. Oprócz rozwijania kompetencji językowych, uczestnicy projektu będą starali się pracować nad rozwojem umiejętności myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów, rozwijania kompetencji cyfrowych oraz promowania pokojowych rozwiązań. Harmonogram zadań zakłada m.in. wirtualne spotkania z laureatami Pokojowej Nagrody Nobla, zapoznanie się z ich biografią i dorobkiem, a także praca w oparciu o materiał z zasobów internetowych „Billion Acts of Peace”. Pierwsze zadanie jest już w trakcie realizacji – uczniowie, począwszy od klasy IV – korzystając z narzędzia do nagrywania krótkich wypowiedzi Flipgrid, przedstawiają się partnerom, oczywiście w języku angielskim. Przedstawiamy też naszą szkołę i miejscowość. Kolejne zadania przed nami. 

Joanna Lewandowska