Etwinning Projekt „Take me seriously”

Projekt eTwinning „Take me seriously” to kolejny projekt realizowany w tym roku przez uczniów naszej szkoły. Partnerami projektowymi są uczniowie z Ukrainy, Grecji, Litwy i Polski. Ten całoroczny projekt jest poświęcony prawom dzieci, ich godności i solidarności z nimi. W kręgu zainteresowań są też dzieci żyjące w trudnych warunkach na całym świecie. 

Celem projektu jest uświadomienie młodzieży, że dzieci mają swoje prawa, które powinny być przestrzegane oraz godność, która powinna być respektowana. Projekt zakłada skupienie się na tych dzieciach, które żyją w ubóstwie i wykluczeniu ze społeczeństwa. Poszukamy ludzi, którzy się temu przeciwstawiają i próbują zmienić ten smutny stan rzeczy. Myślą przewodnią projektu jest, że każdy z nas ma tę moc, by każdego dnia zrobić coś dobrego dla swojego kolegi, członka rodziny czy nieznajomego. Małe rzeczy mają olbrzymią moc. 

Joanna Lewandowska