ETWINNING ONLINE MEETING PROJECT „TAKE ME SERIOUSLY” 18.03.2021

Projekt eTwinning „Take me seriously” jest jednym z dwóch realizowanych w tym roku szkolnym projektów. Partnerzy uczestniczący w nim realizują zaplanowane wcześniej zadania, pracując samodzielnie lub wspólnie. Współpraca byłaby niemożliwa i mało efektywna, gdyby nie była oparta na wszelkich formach porozumiewania się, gdzie językiem komunikacji pozostaje angielski. I tak za nami trzecie już spotkanie online, celem którego była wymiana myśli i pomysłów na temat finansowej kondycji rodzin, ich budżetów domowych oraz kieszonkowego uczniów. Młodzież wypowiadała się na temat planowania wydatków osobistych oraz rodzinnych, a także ich udziału w planowaniu budżetu.

Wcześniejsze spotkania online miały miejsce tuż przed Świętami Bożego Narodzenia 19.12.2020 (projekt „Acts of Kindness/Peacejam”) oraz 23.12.2020 („Take me seriously”). Młodzież z partnerskich szkół złożyła świąteczno-noworoczne życzenia i zaśpiewała kolędy. Otrzymaliśmy też przepiękne ręcznie wykonane kartki z życzeniami, które przyszły tradycyjną pocztą.

Przed nami kolejne zadania i, miejmy nadzieję, spotkania online.

Joanna Lewandowska