Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodziliśmy światowy Dzień Ziemi, tegorocznym motywem przewodnim było hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Pomysł obchodów Dnia Ziemi narodził się w Stanach Zjednoczonych w 1970 roku. Pierwszy Dzień Ziemi został ustanowiony w równonoc wiosenną, czyli 21 marca. Pomysłodawcą był amerykański senator Gaylord Nelson. Miesiąc później przeprowadzono manifestację ekologiczną, a na pamiątkę tego wydarzenia za datę święta uznano 22 kwietnia. Do Polski Dzień Ziemi dotarł dopiero w 1990 roku,   obecnie świętuje się go w 192 krajach na świecie. Obecnie obchody te są bardzo dobrą okazją do promowania ekologicznych postaw. 

 

W ramach międzynarodowego „Dnia Ziemi” nasi uczniowie również włączyli się do akcji „Zróbmy coś dobrego dla naszej planety”. Pomimo pandemii bardzo mocno zaangażowali się w różne akcje ekologiczne: sprzątali lasy w naszej miejscowości, sadzili drzewa rośliny i miododajne, porządkowali swoje najbliższe otoczenie, segregowali śmieci,  przygotowali plakaty, ulotki promujące zachowania proekologiczne a także wykonali prace techniczne,  w których wykorzystali odpady, nadając śmieciom drugie życie. Uczniowie wykazali się pomysłowością oraz kreatywnością. Celem naszej akcji było uwrażliwienie uczniów  na piękno przyrody ojczystej, budzenie poczucia odpowiedzialności za jej stan oraz uświadomienie źródeł zagrożeń dla środowiska naturalnego

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w akcji i zachęcamy do codziennego dbania o naszą planetę  pamiętajmy, że Ziemia jest naszym wspólnym domem którym musimy się opiekować, nie jesteśmy jej jedynymi mieszkańcami…

Chcielibyśmy serdecznie podziękować również rodzicom, za pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia. 

 

Agnieszka Kotarska, Dariusz Herman