Spotkania z Rodzicami!

Szanowni Państwo,

w dniach 18.05.2021- 20.05.2021 odbędą się w szkole indywidualne konsultacje z nauczycielami.

Są to ostatnie zaplanowane spotkania z rodzicami, przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną -17 czerwca 2021r, w tym roku szkolnym.

Harmonogram konsultacji indywidualnych rodziców z nauczycielami:

18.05.2021r. godz. 16.00- 18.00  –  Publiczne Przedszkole w Aleksandrii

19.05.2021r. godz. 16.00- 18.00  –   Klasy I-III Szkoły Podstawowej w Aleksandrii

20.05.2021r. godz. 16.00- 18.00 –   Klasy IV-VIII Szkoły Podstawowej w Aleksandrii

 

Podczas konsultacji w klasach IV-VIII, w dniu 20 maja, obecni będą wszyscy nauczyciele uczący na tym etapie edukacyjnym.

Bardzo proszę o przestrzeganie obowiązującego reżimu sanitarnego podczas spotkań tj.:

– utrzymywanie dystansu społecznego- 1,5 m,

– posiadanie na twarzy maseczek.

– dezynfekcję rąk przed wejściem do szkoły i klasy.

 

Serdecznie zapraszam na Zebranie Rady Rodziców, które odbędzie się w szkole 20 maja 2021 o godz. 18.00.

 

Dziękuję!

Paweł Bekus

dyr. ZS-P w Aleksandrii