Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Przez trzy kolejne dni maja, tj. od 18.05. do 20. 05. 2021 r., uczniowie klasy  trzeciej  naszej szkoły  pisali  Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Głównym celem badania było określenie stopnia opanowania przez uczniów klasy  III umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej, określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.  Udział dzieci w tego typu sprawdzianie jest ważny z punktu widzenia ucznia i nauczyciela. Dziecku pozwala na sprawdzenie swoich umiejętności w nowych, nieznanych warunkach; ponadto uczy radzenia sobie ze stresem i niepewnością.  Nauczycielowi dostarcza z kolei ważnych informacji o zachowaniu dzieci w nowych sytuacjach, o sposobach podejścia do zadań, czasami nieco innych (pod względem treści i formy) niż te, które były na zajęciach. Wyniki testów staną  się  informacją zwrotną zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Zadania pozwolą  sprawdzić, jak uczniowie przygotowani są do klasy czwartej, a także jakie są ich mocne i słabe strony.

Nasi trzecioklasiści podeszli do sprawdzianu  bardzo odpowiedzialnie. Wszyscy byli odświętnie ubrani i pozytywnie zmotywowani. Byli grzeczni, starali się czytać uważnie polecenia i jak najlepiej rozwiązywać zadania.

Gratulujemy  trzecioklasistom i życzymy  sukcesów w nauce na kolejnych etapach edukacji!

Galeria zdjęć

Longina Jeziorska