„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro” – inauguracja roku szkolnego 2021/2022

Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro – te słowa Jana Pawła stały się motywem przewodnim uroczystości inaugurującej rok szkolny 2021/2022.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Paweł Bekus, który serdecznie powitał  uczniów, grono pedagogiczne oraz rodziców, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas inauguracji roku szkolnego. Jednocześnie w krótkim przemówieniu nawiązał do wydarzeń sprzed 82 lat – wybuchu II wojny światowej zapoczątkowanej atakiem na Wieluń i Westerplatte. Następnie poprosił obecnych o uczczenie minutą ciszy wszystkich, którzy polegli w obronie Ojczyzny.

Wszyscy zgromadzeni tego ranka w hali sportowej szkoły mogli zobaczyć dwuczęściowy program artystyczny. Pierwsza część miała na celu upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie przenieśli nas do wydarzeń z września 1939 roku. Pieśń „Kocham Polskę”, nostalgiczna recytacja utworów poetyckich oraz wokalno – instrumentalne wykonanie utworu „Modlitwa” były hołdem złożonym ofiarom II wojny światowej. Dopełnienie prezentacji artystycznej stanowiła prezentacja multimedialna nawiązująca do ataku na Wieluń i Westerplatte oraz  wydarzeń przywołanych w recytowanych utworach. W tej części inauguracji wybrzmiały słowa Jana Pawła II:  „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Podążając za słowami Jan Pawła II, uczniowie przekonywali, że każdy z nas każdego dnia buduje swą przyszłość, nie odkładając jej na później, wypełniając właściwie przeznaczone mu obowiązki, realizując swe pasje i marzenia

Celem drugiej części prezentacji było „oswojenie” uczniów z nowym rokiem szkolnym. Występujący poprzez krótkie skecze kabaretowe i piosenki „Lubię spać” oraz „Wady i zalety” nawiązali do relacji nauczyciele – uczniowie – rodzice, wskazali na przyczyny problemów w tych relacjach, a także zobrazowali, nie zawsze łatwą, wrześniową rzeczywistość uczniów w szkole i domu. 

Słowa wsparcia i otuchy trafiły także do najmłodszych uczniów naszej szkoły. Dyrektor oraz prowadzące uroczystość uczennice życzyli pierwszoklasistom sukcesów w nowym roku szkolnym, przekonując, że zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli i swoich starszych kolegów.

Galeria zdjęć

Sylwia Herman