Wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

17.09.2021r. odbyły się wybory do Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Aleksandrii. Do wyścigu o miejsce w Zarządzie Samorządu stanęły: Klaudia Binek – kl. 7A, Wiktoria Herman – kl. 7A, Bartosz Bas – kl.7B, Anna Kuras – kl.8, Paulina Wolska – kl.8, Zofia Mazurkiewicz – kl. 8. Kandydatki, po spełnieniu wymogów formalnych, przystąpiły do zaciętej walki w kampanii wyborczej. Wybory odbyły się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Komisja wyborcza w składzie: Adrianna Pasternak – przewodnicząca, Maja Makowska – zastępca przewodniczącej, Wiktoria Kulig – sekretarz, Julia Budzik i Dawid Poks, pod czujnym okiem “mężów zaufania”: Pana dyrektora – Pawła Bekusa oraz Pana Dariusza Hermana, po podliczeniu głosów, wyłoniła trzy przedstawicielki Zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. W tym roku szkolnym funkcję przewodniczącej Samorządu Szkolnego będzie pełnić uczennica klasy VII a – Wiktoria Herman, jej zastępcą została uczennica klasy VIII – Zofia Mazurkiewicz, a funkcję sekretarza obejmie –Paulina Wolska. Po raz kolejny opiekunem Samorządu Uczniowskiego został p. Dariusz Herman.

Galeria zdjęć

Paulina Wolska