Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w szkole w Aleksandrii

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025. Całkowity koszt realizacja zadań wynikających z Programu wynosi 5000 zł, z czego kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 4000 zł, a dodatkowe 1000 zł to wysokość wkładu własnego organu  prowadzącego – Gminy Konopiska. Zgodnie  z założeniami programu otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych, lektur szkolnych oraz elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.