Tydzień profilaktyki chorób zakaźnych

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole to kampania dotycząca profilaktyki zdrowotnej i  efektów wczesnego zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii jest Ministerstwo Edukacji i Nauki z Głównym Inspektorem Sanitarnym i organizacjami pozarządowymi. Nasza Szkoła aktywnie włączyła się w kampanię i w dniach od 12 do 16 września 2022r. przeprowadzana jest akcja Tygodnia dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole, w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyczno – Wychowawczego.

Na korytarzu szkolnym pojawiło się stanowisko informacyjne gdzie znalazła się tablica informacyjna, prezentowane są plakaty profilaktyczne, wykonane przez uczniów na stoliku znajdują się ulotki informacyjne o chorobach zakaźnych i metodach ich zapobiegania. Wychowawcy w klasach  przeprowadzili zajęcia na temat profilaktyki i zdrowego stylu życia. Wyżej wymienione działania przypomniały uczniom podstawowe zasady higieny osobistej jako głównego sposobu zapobiegania chorobom. Dzieci poznały charakterystykę popularnych chorób zakaźnych wieku dziecięcego i nie tylko.

Galeria zdjęć

Koordynatorkami akcji były panie:  B. Czaja – Pankowska i S. Herman