„Nie taki Bazyliszek straszny…”

3 kwietnia br. uczniowie klasy 4a zakończyli pracę nad artystycznym projektem edukacyjnym. Jej efektem była inscenizacja omawianego na lekcji języka polskiego utworu literackiego – „Legendy o warszawskim Bazyliszku” Wandy Chotomskiej. Czwartoklasiści wspaniale wywiązali się z przydzielonych im ról, nie tylko aktorskich. Opracowali kostiumy, scenografię, plakaty teatralne, a także przygotowali ścieżkę dźwiękową. Ich prezentacje artystyczne wyeksponowały przesłanie legendy, jej walory wychowawcze – konieczność pomocy innym w obliczu nieszczęścia, ale posłużyły także utrwaleniu podstawowych wiadomości na temat budowy dramatu.

Galeria zdjęć

Sylwia Herman