Wyniki Rodzinnego Konkursu Fotograficznego „Pod biało-czerwoną flagą”

W dniu 26 kwietnia  2023r. odbyły się  obrady Komisji Konkursowej powołanej do rozstrzygnięcia Rodzinnego Konkursu Fotograficznego „Pod biało czerwoną flagą” w składzie:

 1. Przewodniczący komisji: Sylwia Ratka -Wizytator Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach
 2. Członek komisji: Paulina Szelka – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Konopiskach
 3. Członek komisji: Sylwia Rogacz- Pracownik Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Konopiskach

W wyniku prac Komisja ustaliła:

 1. Na konkurs wpłynęły 52 prace, w tym w kategorii klas I-III wpłynęły 22 prace, w kategorii klas IV-VIII -30 prac.
 2. Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu Konkursowego, Komisja poddała ocenie merytorycznej i artystycznej fotografie 44, uwzględniając następujące kryteria:
 • zgodność zdjęcia z tematyką Konkursu,
 • oryginalność pomysłu autora zdjęcia,
 • sposób prezentacji flagi, barw narodowych,
 • walory artystyczne i techniczne zdjęcia.

 

 1. W kategorii I-III Komisja postanowiła przyznać:

I miejsce- Maksymilian Kosin Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii

II miejsce: Lena Jagusiak- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni

III miejsce: Anastazja Strzelczyk- Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Kopalni

Wyróżnienia:

Marcelina Kukuła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej w Blachowni

Julia Pędziwiatr- Szkoła Podstawowa w Biskupicach

 

 1. W kategorii IV-VIII przyznano:

I miejsce: Maja Woźniacka- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Częstochowie

II miejsce: Emilia Nowakowska, Nikola Młyńczak -Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki we Mstowie

III miejsca: Kacper Kasiński- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Konopiskach

Wyróżnienia:

Aleksandra Królak -Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej,

Patrycja Bacior -Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Węglowicach

 

Autorzy najlepszych prac zgodnie z Regulaminem otrzymają nagrody, których wręczenie nastąpi w obecności Organizatorów 2 maja 2023 r. w Blachowni. Laureaci Konkursu o przyznanych im nagrodach i miejscu wręczenia zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mailową.

ZS-P w Aleksandrii