Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w przedszkolu w Aleksandrii

Z przyjemnością informujemy, że Publiczne Przedszkole w Aleksandrii  otrzymało dofinansowanie  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 -2025. Całkowity koszt realizacja zadań wynikających z Programu wynosi  3 125,00 zł, z czego kwota wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa to 2 500,00  zł, a dodatkowe  625,00 zł to wysokość wkładu własnego organu  prowadzącego – Gminy Konopiska. Zgodnie  z założeniami programu otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych adresowanych do przedszkolaków, a jego realizacja będzie się wiązała z licznymi działaniami służącymi promocji czytelnictwa wśród najmłodszych.

Karina Bekus