„Święty Mikołaj na Kresach”

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w tym roku nasza szkoła włączyła się w akcję organizowaną przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy –  „Święty Mikołaj na Kresach”.  Dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży zostały zebrane słodycze i artykuły szkolne, które zostaną przekazane dzieciom mieszkającym na kresach. Dziękujemy za Solidarność z naszymi Rodakami, zwłaszcza w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

s. Anna Marciniak