„Bieg po zdrowie” – Program Antytytoniowej Edukacji Zdrowotnej

„Bieg po zdrowie” to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. Główne cele programu:

  • opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
  • pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
  • zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

 Program został zrealizowany w postaci 6 zajęć tematycznych, w klasach czwartych i miał na celu uświadomić uczniom, że należy wszelkimi sposobami zapobiegać paleniu wyrobów tytoniowych wśród dzieci. W czasie spotkań uczniowie byli zachęcani do zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego oraz poznali korzyści wynikające z niepalenia papierosów. Podczas zajęć dzieci wzmacniały zarówno  poczucie własnej wartości jak i były zachęcane do świadomych wyborów związanych ze zdrowiem.

Mamy nadzieję, że wiedza z zakresu zdrowego stylu życia okaże się niezwykle przydatna i wpłynie na asertywne zachowania naszych uczniów w przyszłości.

 Koordynator programu: B.Czaja – Pankowska