“Smak życia, czyli debata o dopalaczach“

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu profilaktyki uniwersalnej pt. „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, autorstwa dr Krzysztofa Wojcieszka. Program został przygotowany z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i zaproponowany do kompleksowych działań profilaktycznych przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Powstał w związku z pojawieniem się na rynku niebezpiecznych dla życia środków psychoaktywnych, jakimi są “dopalacze”. Dzięki zastosowaniu metody krótkiej interwencji profilaktycznej, program umożliwia wprowadzenie nowej wiedzy i dokonanie oceny zachowań ryzykownych młodzieży. Uczniowie klasy ósmej aktywnie uczestniczyli w zajęciach, uzyskali niezbędne informacje na temat “dopalaczy” i zagrożeń wynikających z ich używania. Mamy nadzieję, że nasza młodzież będzie postępować rozważnie i odpowiedzialnie oraz zachowa szczególną ostrożność i czujność nie tylko wobec “dopalaczy”, ale również w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych.

Koordynator programu: B. Czaja – Pankowska