Insta.Ling, czyli sposób na naukę bez znużenia

            Nie trzeba nikogo przekonywać, że efektywne przyswajanie słownictwa jest podstawą nauki języka obcego, ale też gwarancją sukcesu w zakresie doskonalenia ortografii. Autorzy aplikacji Insta.Ling przekonują, że powstała ona jako odpowiedź na potrzebę efektywnej i bezwysiłkowej nauki słówek przez uczniów. Jej podstawowym założeniem jest skłonienie uczniów do krótkiej, kilku – bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy, odbywającej się w ciekawej formie quizu. O powodzeniu przedsięwzięcia decyduje właśnie systematyczność. Zarówno rodzice, jak i nauczyciele, mają wgląd w raporty z postępów dzieci. Dostęp do nich pozwala rodzicom włączyć się w motywowanie dzieci do systematycznej pracy.

Po sukcesie IV Edycji Programu Insta.Ling dla Szkół, do której przystąpił również nauczyciel języka angielskiego oraz uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Kochanowskiego w Aleksandrii, zdecydowaliśmy się na rejestrację szkoły w V edycji programu. W roku szkolnym 2015/2016 do programu zarejestrowali się nauczyciel języka angielskiego i niemieckiego, a także nauczyciele języka polskiego. Wdrażając Program dla Szkół Insta.Ling, liczymy na wymierne korzyści dla naszych wychowanków – poprawę poziomu przyswojenia słówek, zwiększenie pewności siebie uczniów posługujących się obcym językiem, a także wypracowanie w uczniach nawyku systematycznej pracy.

Sylwia Herman