Warsztaty doradztwa zawodowego

                   Uczniowie klasy VI  brali udział w warsztatach doradztwa zawodowego. Celem warsztatów było poznanie aktualnej sytuacji oraz potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Uczestnicy określili swoje predyspozycje zawodowe, mocne, słabe strony oraz to jak sukcesywnie wykorzystać je na ścieżce kariery zawodowej. Odkrywanie własnych możliwości  i umiejętności pobudziło ich do samodzielnego stworzenia drogi ku wymarzonemu zawodowi, określając najważniejsze jej etapy takie jak wiedza, predyspozycje i współpraca. Uczniowie poznali możliwości zdobywania kwalifikacji zawodowych w systemie szkolnym oraz pozaszkolnym. Poprzez pracę w grupach uczyli się współpracy, a dzięki kreatywnym pomysłom poznali receptę na walkę z konkurencjom. Uczestnictwo w zajęciach z pewnością stanie się owocnym wstępem do zwiększenia wiedzy na temat rynku pracy i rynku edukacyjnego, a tym samym ułatwi świadome podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych w przyszłości. Aktywne uczestnictwo w spotkaniu wykazywała duże zainteresowanie realizowaną tematyką.

Barbara Czaja – Pankowska

GALERIA