Korelacja międzyprzedmiotowa podczas wycieczki do Krakowa

Korelacja międzyprzedmiotowa podczas wycieczki do Krakowa – język polski, historia, plastyka, muzyka.

         Dzięki sfinansowaniu przez Radę Rodziców wyjazdu gimnazjalistów do Krakowa nauczyciele j. polskiego, historii oraz plastyki i muzyki mogli zastosować wpisaną do programów nauczania poszczególnych przedmiotów metodę praktyczną, jaką była wycieczka plastyczno – muzyczno – literacko – historyczna. Już w autokarze uczniowie zostali wprowadzeni w zagadnienie renesansu. Dla drugoklasistów wiele wiadomości przekazywanych przez nauczycieli pokrewnych przedmiotów było nowych, ale dla uczniów klasy trzeciej  to utrwalenie wiadomości i powtórka z epoki przed czekającym ich egzaminem.

Łączenie przedmiotów sprzyja przepływowi wiedzy z jednego przedmiotu do innych, rozwija myślenie, uczy stosowania zdobytych wiadomości w nowych sytuacjach. Współpraca nauczycieli i połączenie treści należących do pokrewnych sobie przedmiotów zaowocowały wkrótce zastosowaniem wiadomości w praktyce, bowiem w Krakowie gimnazjaliści uczestniczyli w tematycznych zajęciach edukacyjnych pt. Pod kopułami Krakowa (renesans i barok w Krakowie).

Zajęcia zaproponowane przez AKADEMIĘ ŻAKOWSKĄ opierały się o sprawdzone i skuteczne metody aktywizujące, pomagające uczestnikom rozwijać swoje kompetencje w różnych obszarach m.in. czytania ze zrozumieniem, rozumowania, wyszukiwania i korzystania z informacji oraz wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Ponadto uaktywniły wszystkich uczestników zajęć i znacznie rozszerzyły możliwości poznania historii i sławnych mieszkańców Krakowa – miasta kultury polskiej i europejskiej. Zdobyta podczas tego wyjazdu wiedza pozwoli na efektywniejszą pracę na lekcjach języka polskiego, historii, plastyki i muzyki.

            Taka forma zajęć została pozytywnie oceniona zarówno przez uczniów jak i nauczycieli, dlatego pozostanie w programach nauczania poszczególnych przedmiotów i będzie realizowana w następnych latach.

Ewa Chudzik

GALERIA