Warsztaty przyrodnicze – Sokole Góry

           W ramach zajęć przyrody klasa szósta wybrała się na warsztaty przyrodnicze do leśnego rezerwatu Sokole Góry położonego na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, na południe od Olsztyna. Dzięki współpracy z Ruchem Inicjatyw Społeczno-Ekologicznych „Przytulia” mieliśmy możliwość poszerzenia naszej wiedzy od strony praktycznej. Celem naszej wycieczki było poznanie największego rezerwatu przyrody i zarazem największego kompleksu lasu naturalnego na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Rezerwat Sokole Góry to malowniczy zespół jurajskich pagórków z licznymi ostańcami i skałami wapiennymi oraz jaskiniami. Niecodzienną atrakcją było zwiedzanie jaskini Koralowej znajdującej się na południowym stoku Pustelnicy w Górach Sokolich. Nazwa jaskini pochodzi od oryginalnych nacieków. Na zwisających i poplątanych korzeniach drzew osadziły się nacieki na podobieństwo korali. Jaskinie są wykorzystywane przez liczne gatunki nietoperzy jako miejsce hibernacji (snu zimowego). W Jaskini Pod Sokolą Górą znalazły swoją ostoję dwa gatunki chrząszczy będące reliktami ostatniego zlodowacenia. Podczas wycieczki mieliśmy kilka przystanków: skała pielgrzym, schronisko w Amfiteatrze, studnia Amfiteatrze, na których mogliśmy zobaczyć bogate formy krasowe. Udało nam się również zaliczyć kilka kopulastych wzniesień i skalistych masywów: Sokolnica, Kamienna Góra, Pustelnica.
Celem naszej wycieczki było również nauka rozpoznawania roślin, zwierząt które występują w rezerwacie. Podnóże Sokolich Gór porasta bór sosnowy, wyższe partie rezerwatu naturalny las bukowy m.in. buczyna karpacka na północnych stokach, pokrywającą zbocza niewielkich wzniesień i buczyna naskalna na stokach południowych, z domieszką jodły, grabu, dębu i lipy. Spotykane są tu również pojedyncze okazy modrzewia polskiego osiągające wiek 160 lat.
Aura podczas wycieczki była cudowna, więc wróciliśmy zadowoleni i opaleni z poszerzoną wiedzą.

Agnieszka Kotarska

Galeria