Szóstoklasiści prezentują …”Nauki mędrca”

               13 października uczniowie klasy szóstej zaprezentowali na lekcji języka polskiego inscenizacje bajki filozoficznej Michela Piquemala ,,Nauki Mędrca”. Pracowali metodą projektu, tak więc na przygotowanie scenografii, rekwizytów oraz nauczenie się tekstu i pracę nad jego interpretacją mieli trzy tygodnie. Wszystkie grupy spisały się znakomicie, mimo drobnych niedociągnięć i nieobecności niektórych osób. Każdy zespół musiał stworzyć własną scenografię, wybrać kostiumy i rekwizyty, a także opanować tekst bajki. Podczas przedstawienia szóstoklasiści pokazali, że wystarczą chęci i zaangażowanie, by znakomicie wywiązać się z powierzonej roli – zmienić się w każdego – zarówno w gadatliwą przekupkę, jak i w spokojnego narratora. Niektórzy pokazali swoje uzdolnienia plastyczne, inni aktorskie, ale byli też tacy, którzy bardzo mocno pracowali, by odkryć w sobie nowe możliwości. W nagrodę za ciężką pracę, mogliśmy się pochwalić w domu szóstką lub piątką. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze okazja do ponownego ujawnienia naszych umiejętności.

Jasmin Jabali, Wiktoria Mańka