Mein Hobby – DEUTSCH – koło języka niemieckiego w szkole podstawowej

             We wrześniu kolejna grupa uczniów naszej szkoły, czyli uczniowie obecnej klasy szóstej rozpoczęła naukę drugiego języka obcego. Zajęcia prowadzone są w ramach koła języka niemieckiego i w oparciu o program Mein Hobby- DEUTSCH autorstwa prowadzącego koło nauczyciela języka niemieckiego. Program ten daje uczniom możliwość oswojenia się z nieznanym im dotychczas językiem, pozwala na nabycie wiedzy o państwach z niemieckiego obszaru językowego oraz rozwijanie umiejętności w zakresie prostej komunikacji w języku niemieckim. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach koła uczniowie nabywać będą podstawowe sprawności językowe, które ułatwią im z pewnością naukę języka niemieckiego w kolejnych latach edukacji już jako obowiązkowego języka nowożytnego.
Pracę rozpoczęliśmy od zebrania podstawowych informacji o krajach niemieckojęzycznych, poznania ich symboli narodowych, zabytków, znanych twórców i artystów, tradycyjnych potraw i ciekawostek oraz przedstawienia ich w formie plakatów informacyjnych.

Karina Bekus