Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017 w szkole podstawowej i gimnazjum

 

          23 czerwca uczniowie ZS-P w Aleksandrii uroczyście zakończyli rok szkolny 2016/2017. Uroczystość zakończenia roku szkolnego sprzyja posumowaniom dokonań uczniów i podziękowaniom kierowanych do tych, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy naszej placówki. W związku z tym, w części oficjalnej uroczystości, po przywitaniu przybyłych gości, Dyrektor ZS-P Paweł Bekus podziękował darczyńcom oraz tym, którzy od lat wspierają swymi działaniami naszą szkołę. Wśród obecnych na uroczystości gości znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Konopiska – Pan Jerzy Żurek, radna Gminy Konopiska – Pani  Grażyna Świtek, Dyrektor Zakładów Mięsnych Aleksandria – Pani Alicja Atłasik, proboszcz parafii w Aleksandrii – ks. Jacek Szczecina, przewodniczący Rady Rodziców – Pan Ryszard Skoczylas oraz przedstawiciele OSP w Aleksandrii – pani Renata Szczurek i Pan radny Gminy Konopiska – Roman Skoczylas, a także emerytowani nauczyciele naszej szkoły: Pani Elżbieta Antys i Pani Alicja Łuczyńska.

           „Nie mogę uczyć się na błędach, do których się nie przyznaję” – te słowa Nathaniela Brandena przyświecały tegorocznej uroczystości zakończenia roku szkolnego w naszej szkole. Absolwenci gimnazjum oparli swój autorski program artystyczny właśnie na tych słowach, przekonując w humorystycznych scenkach, że mają dystans do siebie samych i potrafią krytycznie odnieść się do błędów popełnianych przez lata nauki. Jednocześnie gimnazjaliści, powołując się na słowa Winstona Churchila: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku”, podziękowali rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły za wsparcie w procesie edukacji, wychowania i opieki, podkreślając, iż mają świadomość, że są dopiero na początku długiej drogi edukacji.

             Program artystyczny został wzbogacony o prezentację multimedialną przybliżającą sylwetki poszczególnych uczniów klasy III gimnazjum. Absolwentów pożegnali także ich następcy. Uczniowie klasy II gimnazjum obdarowali swych starszych kolegów prezentami oraz zostawili garść rad i wskazówek dla nich, recytując krótkie wierszyki i przywołując trafne aforyzmy.

               Po zakończeniu części artystycznej nastąpiło wręczenie świadectw oraz nagród książkowych dla absolwentów placówki, a także uczniów promowanych do następnej klasy z wyróżnieniem. Nie zabrakło nagród rzeczowych oraz medali, które otrzymali uczniowie osiągający wysokie wyniki w różnych dyscyplinach sportowych. Jak co roku, największe emocje wzbudził moment wręczenia nagrody dla najlepszego ucznia. Komputer ufundowany przez Zakłady Mięsne „Aleksandria” otrzymała, z rąk pani Alicji Atłasik, Wiktoria Nocoń – tegoroczna laureatka Regionalnego Konkursu Recytatorskiego „Wrażliwość na słowa”. Podczas uroczystości podkreślono też dokonania ucznia klasy III gimnazjum Dawida Kosmali – zeszłorocznego laureata Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego i tegorocznego finalistę Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie. Odebrał on specjalną nagrodę z rąk Wójta Gminy Konopiska.

GALERIA ZDJĘĆ

Sylwia Herman